W ramach wykonywania projektu kompleksowych prac nad przeorganizowaniem i uporządkowaniem przestrzeni Miejsca Pamięci ofiar Holokaustu oraz wszystkich ofiar nazizmu w Ponarach, z uwagi na zauważalny wzrost zainteresowania odwiedzających tym miejscem pamięci oraz mając na celu prezentację najnowszych wyników badań, w 2019 r. Wileńskie Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona zainicjowało stworzenie strony internetowej www.paneriumemorialas.lt, sfinansowanej przez Komisję USA do spraw Zachowania Dziedzictwa Amerykańskiego za Granicą (U.S. Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad). Oczekuje się, że strona przyczyni się do głębszego zrozumienia historii Ponar oraz pozwoli łatwiej poznać symbole historyczne na terenie masowych mordów.
Na stronie podaje się informacje na temat znanych oraz nowo odkrytych obiektów, związanych z historią masowych mordów w Ponarach, jak również prezentuje się informacje o charakterze ogólnym0 dotyczące wydarzeń w Ponarach z lat 1941–1944, ich chronologię, kontekst historyczny, symbole pamięci.

Nowa strona internetowa funkcjonuje również jako platforma dla komputerów i urządzeń przenośnych, po zeskanowaniu kodów QR przy obiektach znajdujących się obok miejsca pamięci, odwiedzający w autentycznym miejscu mogą otrzymać informacje o historii każdego z nich. Ponieważ zawartość strony internetowej może ulegać korekcie na podstawie nowych materiałów historycznych, inicjatorzy tego przedsięwzięcia zachęcają do nadsyłania materiałów związanych z historią Ponar na adres poczty elektronicznej: paneriumemorialas@jmuseum.lt

 

Wróć do mapy